Elektrik Panolarında Aşırı Isınma

Elektrik panolarındaki ısının kontrol edilmemesi çoğu arızanın ana sebebini teşkil etmektedir, aşırı ısınmadan kaynaklanan durmalar ısı kontrol sisteminin kurulmasından çok daha pahalıya mal olmaktadır.

Peki bu ısıyı nasıl kontrol edeceğiz ?

Harici tip panolar da güneş ışınlarının yol açabileceği zararlı etkilerden korunabilmeleri açısından elektrik panoları açık mekânlarda kurulmaları halinde doğrudan güneş ışığı altında kalmayacak şekilde tesis edilmelidir.

Kapalı alanlara kurulmaları halinde elektrik panolarının oda sıcaklığının 40°C’yi aşmadığı ortamlarda bulunmaları gerekmektedir. Ortam sıcaklığının bu limitin üstünde olması halinde, kurulum yerini ayırmak ve sıcaklığı belirtilen değerin altında tutan bir havalandırma/klima sistemi kurmak gereklidir.

Diyelim ki kapalı alana kurmak zorunda kaldık ve 40°C’yi aşan bir sıcaklık ile karşı karşıyayız. Bu durumda ilk adım olarak ısı dağılımının daha iyi olması için daha büyük bir panonun kullanılıp kullanılamayacağının kontrolü yapılması gerekmektedir. (daha büyük pano kullanmak demek daha yüksek oranlarda ısı değişimi gerçekleştirmek demektir).

Aynı zamanda daha az ısı yayılımına sahip iç ekipmanların kullanılabilir olup olmadığının kontrol edilmesi de tavsiye edilmektedir (geçici olsalar dahi aşırı akımlar ısı yayılımının başlıca sebebidir).

Tüm yukarıdakilerin yapılmasına rağmen sıcaklığın halen 40°C’nin üstünde olması durumunda panonun iç sıcaklığını kısıtlayacak birçok ısı kontrol sistemi bulunmaktadır.

Fanlı havalandırma ve soğutma sistemleri elektrik panosunun iç sıcaklığını düşürmek için kullanılan en basit çözümlerin başında gelmektedir. Soğutma fan ile havalandırma yoluyla yapılmaktadır: sistemde bir fan ve buna ait bir filtre ile giriş ve çıkış ızgaraları bulunmaktadır. Kabinin alt tarafında kurulu fan ortamdaki havayı filtreleyerek dışarı atarken sıcak hava da tepe kısımda bulunan ızgara yordamıyla bertaraf edilmektedir. Bu sayede sağlanan hava sirkülâsyonu etkin bir ısı dağıtımı sağlamaktadır.

Ek olarak havalandırmanın yol açtığı basınç, olası delik veya çatlaklardan filtrelenmemiş havanın girişini de engellemektedir. Panonun üst kısmına yerleştirilen bir termostat sayesinde fan gücü kontrol edilebilir. Bu gibi sistemlerin ve doğru ızgaraların kullanılması yoluyla IP54’e kadar koruma derecesi sağlanabilir. Bu sistem ile elektrik panosunun iç sıcaklığı oda sıcaklığından daha az olmamalıdır.

Oda sıcaklığının, elektrik panosunun iç kısmındaki ısının fanlı havalandırma sistemi kullanılarak yönetilmesinin imkânsız hale getirecek bir değere ulaşması halinde, bir klima sistemi uygulanmalıdır.